Λίμες Νυχιών

Κατάλληλη για τη διαμόρφωση του σχήματος τεχνητώ και φυσικών νυχιών καθώς και για την προετοιμασία για την τοποθέτηση ακρυλικού και gel. Τραχύτητα: 100/180

0.70